Tahun Baru Islam 1 muharam 1433 H

http://3.bp.blogspot.com/_8X7XqaUxGR0/S8xrM-_xkJI/AAAAAAAABx0/ifbKGjS7QQI/s1600 image: google

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
Pergantian tahun dalam kalender Islam sebentar lagi tiba. Tahun 1432 Hijriyah segera pergi meninggalkan kita, sementara tahun 1433 hijriyah sudah menanti di depan mata. Terlepas dari persoalan tentang fatwa para ulama besar tentang boleh atau tidakkah mengucapkan selamat tahun baru hijriah bagi umat islam biarlah itu menjadi dinamika islam yang beragam.

Tahun baru islam (Hijriyah) tidak diselenggarakan dengan pesta mewah layaknya tahun baru pada umumnya namun cukuplah kita panjatkan doa. Dan inilah doa akhir tahun dan doa di awal tahun dalam menyambut 1 muharam 1433 H.

Doa akhir tahun :
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim
Wa shallallaahu’ala sayyidinaa Muhammadin wa’alaa aalihi wa shahbihii wa sallam. Allaahumma maa’amiltu fi haadzihis sanati mimmaa nahaitani’anhu falam atub minhu wa lam tardhahu wa lam tansahu wa halamta’alayya ba’da qudratika’alaa uquubati wa da’autani il attaubati minhu ba’da jur’ati alaa ma’siyatika fa inni astaghfiruka fagfirlii wa maa’amiltu fiihaa mimma tardhaahu wa wa’adtani ‘alaihits-tsawaaba fas’alukallahumma yaa kariimu yaa dzal-jalaali wal ikram an tataqabbalahuu minni wa laa taqtha’rajaai minka yaa karim, wa sallallaahu’alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa’alaa’aalihii wa sahbihii wa sallam

Artinya :
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW,beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan-Mu, sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang-Mu), yang sesungguhnya Engkau berkuasa memberikan siksa untuk saya, dan Engkau telah mengajak saya untuk bertaubat sesudah melakukan maksiat. Karena itu ya Allah, saya mohon ampunan-Mu dan berilah ampunan kepada saya dengan kemurahan-Mu. Segala apa yang telah saya kerjakan, selama tahun ini, berupa amal perbuatan yang Engkau ridhai dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala, saya mohon kepada- Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah, wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan, semoga berkenan menerima amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan harapan kami kepada-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah. Dan semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad, Nabi yang Ummi dan ke atas keluarga dan sahabatnya.

Doa awal tahun :
Bismillaahir rahmaanir rahiim
Wa shallallaahu’alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa’aalihi wa shahbihii wa sallam. Allaahumma antal-abadiyyul- qadiimul-awwalu, wa’alaa fadhlikal’azhimi wujuudikal- mu’awwali, wa haadza’aamun jadidun qad aqbala ilaina nas’alukal’ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal,aunaalaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis- suu’i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal- ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu’alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi waalaa’aalihi wa shahbihii wa sallam

Artinya :
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung. Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya. Semoga bermanfaat, semoga dosa dan kesalahan kita di tahun lalu diampuni oleh-Nya. Dan semoga tahun baru yang akan kita singgahi jadi tahun yang indah, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin.

Dikirim menggunakan Wordmobi

Iklan

8 thoughts on “Tahun Baru Islam 1 muharam 1433 H

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s